Assessment TMA

Goed functioneren

Met werk dat bij je past

Voor particulieren en bedrijven

“Mensen functioneren het best en leren het snelst als de omgeving waarin zij werken goed aansluit bij hun persoonlijke drijfveren en talenten.”  

Marcel Stierhout is gecertificeerd TMA professional en mag daarom de TMA Methode professioneel inzetten als talentontwikkelaar.

TMA staat voor Talent Motivatie Analyse en is een geheel aan methoden voor het (online) meten van talenten en drijfveren, competenties en het leggen van relaties hiertussen. Talenten zijn positief geformuleerd gedrag en zegt wat over je voorkeursgedrag in situaties. Als onderdeel van een loopbaanbegeleiding of coaching kunnen een aantal TMA instrumenten ingezet worden. Deze instrumenten geven meer inzicht in wie je bent en wat je kan.

De TMA methode is voor bedrijven, organisaties en particulieren inzetbaar voor verschillende doelen. Je kan hierbij denken aan inzet voor assessments, ontwikkel assessments, loopbaanbegeleiding, coaching, persoonlijke en teamontwikkeling, beoordeling, functioneren, selectie en mobiliteit.

Onderdeel van de TMA is een competentiebibliotheek, zodat er voor de verschillende functies binnen het bedrijf een competentieprofiel samengesteld kan worden. Op basis van competenties kan er een 0/90/360 graden feedback worden opgesteld (verschillende personen geven feedback op de competenties van een persoon).

Er zijn (o.a.) de volgende TMA instrumenten: 

Competentie analyse voor bedrijven en organisaties

De TMA competentie analyse is uitermate geschikt om een brede feedback te krijgen (en geven) op de ontwikkeling van competenties van een persoon. Dit instrument wordt vaak ingezet bij loopbaanontwikkeling en assessments. 

De TMA competentie analyse is beschikbaar in drie varianten: 360/90/0 graden feedback. De 360 graden feedback is een competentie analyse waarbij uit een brede scope van stakeholders (Bijvoorbeeld manager en of teamleden, inclusief de centrale persoon) feedback wordt gevraagd op het niveau van competenties. Bij 90 graden feedback geeft de centrale persoon en een andere persoon feedback.   

TMA talentenanalyse (ook geschikt voor particulieren)

De TMA talentenanalyse is een objectief en diepgaand meetinstrument om 22 drijfveren en 44 talenten van een persoon in kaart te brengen. De rapportage van de talentenanalyse is zoveel mogelijk uitgeschreven in positieve talent bewoordingen en zegt ook over iemands voorkeursgedrag. In de rapportage wordt ook inzicht gegeven in iemands kwaliteiten en valkuilen, ideale werkomgeving en voorkeuren in management, effectief communicatiegedrag en leer- en ontwikkelstijl. De talentenanalyse zegt ook iets over de ontwikkelbaarheid van competenties. De talentenanalyse is meestal de basis in een assessment. 

Cognitieve capaciteiten analyses (ook geschikt voor particulieren)

De TMA methode heeft zes cognitieve capaciteitenanalyses: De analyses “logisch figuurlijk inzicht, logisch taal inzicht, logisch cijfermatig inzicht” geven een globaal inzicht in het capaciteitenniveau van de kandidaat: MBO/HBO/WO). Daarnaast zijn er nog 3 specifieke analyses: rekenen, technisch inzicht en controleren die inzicht geven in deze specifieke deelgebieden. 

Persoonlijke interesse analyse/ Beroepen test (ook geschikt voor particulieren)

De persoonlijke interesse analyse zegt iets over welke beroepssectoren en beroepen interessant zijn voor iemand. De TMA methode koppelt de beroepssectoren aan de Europese databank voor beroepen.  

Scroll to top